- Riksrevisoren viste dårlig skjønn

Odelstingspresident og leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Ågot Valle (SV), mener at riksrevisor Bjarne Mørk Eidem viste dårlig skjønn.