Seertallene synker under Orderudsaken

Til tross for en mediedekning uten sidestykke av Orderudsaken, opplever ikke TV-kanalene noen seerrekord under nyhetssendingene for tida.