Klimatiltak koster 450 mill.

Norge kan oppfylle halvparten av forpliktelsene etter Kyoto-avtalen for 450 millioner kroner i året. Det betyr seks millioner tonn mindre utslipp av klimagass.