Ulovlig å si "svarte faen?"

Trondheim byrett startet torsdag en to dagers rettssak for å finne ut om en politimann har sagt "svarte faen" og dermed begått en straffbar handling.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

Dette er de strafferettslige poenger som gjenstår i den såkalte Baidoo-saken, som i snart to år har vært en av de fremste symbolsaker i norsk rasismedebatt. Politioverbetjent Trond Volden (32) ved Trondheim Politidistrikt er tiltalt for å ha brukt uttrykket "svarte faen" i forbindelse med en identitetskontroll og påfølgende arrestasjon av Sophia Baidoo i Trondheim den 12. oktober 1999. Anmeldelser med gjensidige beskyldninger om andre straffbare forhold er henlagt av påtalemyndigheten. Dermed slipper Sophia Baidoo å stå til rette for påstanden om at hun har bitt politimannen "til blods". Og politimannen slipper tiltale etter rasismeparagrafen.

Grov uforstand Saken er kommet for retten fordi Trond Volden nektet å vedta en bot på 3.000 kroner. Etter en langvarig etterforskning avgjorde Riksadvokaten at Volden skulle bøtelegges fordi han ved å uttale "svarte faen" hadde opptrådt utilbørlig på en måte som rammes av straffelovens paragraf 325 om grov uforstand i tjenesten. Riksadvokaten fant det ikke bevist at uttrykket var ment som en rasistisk ytring som hadde sammenheng med Sophia Baidoos hudfarge. Sophia Baidoo er født i Ghana i 1978, men er svensk statsborger etter at hun kom til Sverige i 1991.

Beklager Trond Volden sa i sin forklaring i retten at han ikke kunne huske å ha sagt "svarte faen" ved denne anledningen. Hvis han sa dette — slik vitner har opplyst - måtte det ha vært som "en spontan reaksjon" på at Sophia Baidoo bet ham i armen, hevdet han. -Hvis jeg har sagt det, beklager jeg det. Men det var overhodet ikke ment som noe rasistisk, eller myntet på hennes hudfarge, sa Volden. -Er du kjent med politiets instruks om at slike utsagn ikke skal brukes under tjeneste, spurte aktor i saken, førstestatsadvokat Jan Henrik Dahle. -Ja, svarte Trond Volden.

To versjoner Volden beskrev Sophia Baidoo som "helt krakilsk" etter hvert som den rutinemessige identitetskontrollen utviklet seg til et basketak mellom kvinnen og politimannen. Sophia Baidoo fortalte retten at hun ble "veldig förbannat" på grunn av politiets opptreden, at hun "skrek og gråt", og at hun blant annet kalte politimannen "rasist". Hun benektet at hun hadde bitt, men fortalte at hun hadde forsøkt å bite etter at politimannen hadde lagt henne i gulvet. Ifølge Sophia Baidoo hadde Trond Volden sagt "faens svarting", og hun hadde oppfattet dette som et rasistisk utsagn. I hennes versjon opptrådte ikke politimannen så rolig og tålmodig som han selv hevdet i retten.

På glattcelle Riksadvokaten har lagt til grunn at Sophia Baidoo faktisk bet politimannen i armen. Likevel er saken mot henne henlagt med den begrunnelse at ikke noe straffbart forhold er bevist. Dette har sammenheng med Riksadvokatens vurdering av politiets opptreden. Hele denne saken startet fordi Sophia Baidoo, som var renholder i en filial til SpareBank 1 på Heimdal i Trondheim, uforskyldt hadde utløst alarmen mens hun arbeidet i banken etter stengetid. Dermed kom først to vektere. De godtok ikke identifikasjonspapiret hun la fram, og politiet ble tilkalt. En patrulje med tre politifolk kom til stedet for å kontrollere hennes identitet. Før den ble bekreftet, var Sophia Baidoo lagt i håndjern, brakt til politikammeret og satt på glattcelle. Advokat Jens-Ove Hagen er forsvarer for Trond Volden. Retten administreres av byrettsdommer Marianne Fallan Kristensen.

Publisert