Få vil starte med lokal-TV

Bare sju nye aktører har søkt om konsesjon til å sende lokal-TV i perioden 2003-2007. Av totalt 31 søknader var 24 fra eksisterende konsesjonærer.