Gjør deg klar for streikeuke

Neste uke kan Samferdsels-Norge bli hardt rammet av arbeidskonflikter. Streik truer i både Posten, NSB og flytrafikken.