- Gry som en datter for mine foreldre

Da Gamal Hoseins forsvarer, advokat John Christian Elden, startet utspørringen av sin drapstiltalte klient tirsdag, fokuserte han på oppvekst, familieforhold og Hoseins syn på skilsmisse.