Regjeringen nedsetter Mehamn-kommisjon

Regjeringen vil komme til bunns i Mehamn-saken en gang for alle og nedsetter en bredt sammensatt ekspertkommisjon.