Kolliderte ved Lyderhornstunnellen

Lyderhornstunnellen måtte stenges i en kortere periode etter at to personbiler støtte sammen på østsiden av tunnellen klokken 06.36 mandag morgen.