Aktoratet fornøyd så langt

Statsadvokat Jørn Maurud har ingenting å utsette på juryens kjennelse i Orderud-saken. Nå håper han kjennelsen får de tiltalte til å snakke.