Sosialministeren jobbet med Taliban-medlemmer

Sosialminister Guri Ingebrigtsen jobbet som lege for geriljaen i Afghanistan på 80-tallet. Hun sier flere av dem hun samarbeidet med i dag trolig er med i Taliban-bevegelsen.