Må godta patentdirektivet

EF-domstolen avviser alle innsigelser fra Norge, Nederland og Italia mot patentdirektivet. Direktivet vil bli norsk lov på grunn av EØS-avtalen.