Utrygge tilfluktsrom

Tror du tilfluktsrom gir deg trygghet? Glem det. Det er tryggere å sitte hjemme dersom det skulle bli krig.