Fristene utløper hele tiden

Tidsfristene er mange. Hvor lenge er det til tiden løper ut?