• FOTO: Helge Sunde (arkiv)

Vil trafikkere Bergen-Kirkenes som i dag

Kystruten mellom Bergen og Kirkenes legges senere i år ut på anbud.