Vil at dommere skal etterforske politi

Spesialenheten for politisaker må legges ned. I stedet bør domstolene etterforske saker hvor politiet er involvert, mener advokat Abid Q. Raja.