Gransker politiet

Spesialenheten for politisaker har startet undersøker om politiet gjorde noe kritikkverdig da overgrepssaken på Sotra ble henlagt i 1999.