Sivilt mot-pris til Tove Smaadahl

Zola-prisen for 2008 går til Tove Smaadahl, daglig leder av Krisesentersekretariatet, for hennes innsats mot kvinnemishandling.