Seniorer mer populære

Eldre arbeidstakere er vesentlig mer attraktive i arbeidslivet i dag enn for bare fem år siden, viser årets Seniorpolitiske barometer.