Bred enighet om vidt fredsbegrep

Bare en gang har Nobelkomiteen drøftet kriterier for tildeling av fredsprisen. Det skjedde i januar 2004.