Biskopsønn skylder 60 mill.

Bjarte Baasland forteller at han har opparbeidet seg en gjeld på til sammen 60 millioner kroner.