Letebore-krasj mellom Høyre og Venstre

Partiene står for langt fra hverandre i spørsmålet til å sitte i samme regjering, mener Frp.