Vil ha skoleklassene tilbake

Endringene de siste årene med skoler uten klasser kan føre til et mer klassedelt samfunn, frykter forskere.