David Toska: Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Rettspsykiaterne i NOKAS-saken gir David Toska diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. Grunnlaget er først og fremst hans kriminelle atferd helt siden tenårene.