Frykt kostet 10 mill

Nærmere 10 millioner kroner ble brukt på ulike tiltak mot fugleinfluensa i fjor. I tillegg hamstret myndighetene influensamedisin for 175 millioner kroner.

Publisert Publisert
  • Irina Lee
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel

Ingen har fullstendig oversikt over hvor mye norske myndigheter og fjørfenæringen brukte på tiltak mot fugleinfluensa i fjor. Bergens Tidende har innhentet tall som viser at tiltakene kostet nærmer 10 millioner kroner. Da er overtid ikke tatt med i regnestykket.

Nytt beredskapsutstyr

Mattilsynet har i regnskapene for i fjor registrert rundt 4,5 millioner kroner i utgifter i forbindelse med fugleinfluensaen.

— Rundt halvparten er knyttet til innkjøp beskyttelsesutstyr som hansker, masker, kjeledresser, pluss nye kartverk og beredskapskofferter for inspektører som er operative ute i felt, sier seniorrådgiver Ole-Jørgen Karlsen i Mattilsynet.

Resten av pengene er brukt på å bygge opp beredskapen i organisasjonen, samt kompetanseutvikling og øvelser. Hovedtyngden av utgiftene ble regnskapsført første halvår i fjor.

— Utgiftene ble tilpasset innenfor den rammen vi hadde. Det førte til at andre områder ble nedprioritert, sier Karlsen.

Veterinærinstituttet opplyser at de brukte minst 3 millioner kroner på ulike tiltak mot fugleinfluensa i fjor.

— Pengene ble brukt til å ruste opp lokaler der vi tar imot døde fugler. I tillegg har det gått med en del til utstyr som brukes i virusundersøkelser, sier avdelingsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

Instituttet ansatte også flere personer i fjor, som blant annet jobber med fugleinfluensa.

Organisasjonen Fagsenteret for fjørfe fikk en tilleggsbevilling på 1,3 millioner kroner fra Omsetningsrådet, som forvalter omsetningsavgiften bøndene betaler inn til myndighetene. Pengene skulle gå til ulike opplysningstiltak overfor produsenter og forbrukere.

— Vi hadde fått satt av 300.000 kroner for opplysningstiltak mot produsentene. Ettersom fugleinfluensaen aldri kom hit, brukte vi ikke pengene, sier fag- og forskningssjef Kristian Hol i Fagsenteret for fjørfe.

Hamstret Tamiflu

Samtidig med at fugleinfluensaen rykket stadig nærmere Norges grenser i fjor, gikk Sosial- og helsedirektoratet til innkjøp av 1,4 millioner doser av influensamedisinen Tamiflu. Det er nok til å dekke 30 prosent av befolkningen.

Den sveitsiske legemiddelprodusenten Roche opplyser at myndighetene fikk medisinen til halv pris, og betalte 15 euro (125 kroner) per dose. Fjorårets Tamiflu-hamstring kostet altså myndighetene 175 millioner kroner.

Sosial- og helsedirektoratet opplyser at medisinen ble kjøpt inn for at myndigheten skal være forberedt på fremtidige utbrudd av pandemiske influensaer, enten dette skyldes fugleinfluensa eller en annen type influensa. Medisinen har en holdbarhet på fem år.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Frykter epidemier i flomkaoset

  2. EU tror fugleinfluensaen kan kontrolleres

  3. WHO ber Europa ta fugleinfluensaen på alvor

  4. - Ufarlig for mennesker

  5. Slutt for frie kalkuner

SYKDOMSUTSATT: Nærmere 10 millioner kroner ble brukt på ulike tiltak mot fugleinfluensa i fjor. Foto: GORM K. GAARE