Tipp februarnedbøren...

....og vinn ryggsekk og flakslodd.