• Pus skal få database (arkiv: Roar Christiansen)

Pus får meldeplikt

Som første land i verda vil Noreg innføre elektronisk merking av kattar.