- Vi bruker kyrkja meir personleg

Religionsvitar Anne Kalvig er utmeld av statskyrkja, men gifta seg likevel hos presten. - Slik personleg tolking av kyrkja er blitt meir vanleg, seier ho.