Vil at klima skal bli menneskerett

Byråd Lisbeth Iversen vil ha en egen klima-etikk for Bergen. Hun foreslår at retten til bærekraftig miljø tas inn i FNs konvensjoner.