- Psykiatrien vanskjøtter de pårørende

Enkelte i helsevesenet tror fortsatt at familien er årsak til alvorlig sinnslidelse.