Møtte pårørende

Dronning Sonja var sterkt preget etter å ha møtt de pårørende etter rasulykken i Ålesund.