Avslørt av narkotikahund

Øvelsen ble brått virkelig da politiets narkotikahund sniffet seg frem til pulver på en Haugesundsbedrift i dag.