Islamsenter ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo håper å etablere et islamsenter fra høsten 2008.