Avviser russisk importrestriksjoner

Mattilsynet tilbakeviser meldingen om at russiske myndigheter lørdag innførte importrestriksjoner på norsk sild og makrell.