Vil hindre Krekar i å bevege seg fritt

Mulla Krekar vil trolig ikke lenger få bevege seg fritt i Norge når den nye utlendingsloven trer i kraft.