Utflytting av tilsyn svekket viktige funksjoner

Utflyttingen av statlige tilsyn fra Oslo svekket mange viktige funksjoner, viser en rapport som onsdag ble overlevert fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).