Vil hjem igjen

Rasrammede i Namsos vil vite når de kan vende hjem.