Jernbanestasjoner enkle terrormål

Norske jernbanestasjoner er svært lett tilgjengelige for terrorister, viser en ny forskningsrapport.