Vegrer seg for å være hjemme med sykt barn

Seks av ti foreldre får dårlig samvittighet overfor sjefen sin dersom de må dra hjem for å passe sitt syke barn.