- Kan ikke effektivisere mer

«Effektiviseringspotensialet er teke ut», mener Haukeland-direktør Anne Kværneland Bogsnes. Forsker Jon Magnussen mener det er mer å hente ved å prioritere hardere mellom ulike pasienter.