Staten tek pengane, men ikkje ansvaret

Staten har håva inn svimlande 1930 milliardar kroner direkte frå oljesektoren sidan starten i 1970. Den viktigaste reidskapen for staten har vore Statoil. Likevel avviser staten at staten er ansvarleg for Statoil si verksemd.