• Fylkesmann Lars Sponheims kontroversielle språkbruk i saken om kommunereform er nå blitt en sak for kontrollkomiteen på Stortinget. FOTO: Jan M. Lillebø

Sponheims balleutsagn blir kontrollsak på Stortinget

Kontrollkomiteen ber kommunalministeren svare på om fylkesmann Lars Sponheims balleutsagn er «god embetsførsel».