Det store mannefallet

Så er det vitenskapelig slått fast. Dagens menn er langt mindre maskuline enn sine forfedre.