Passiv røyking er farlegast for kvinner og barn

Passiv røyking er langt farlegare for kvinner, foster og barn enn antatt, viser ny forsking.