Ingen løfter om rassikring

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil ikke gi noen løfter om økte bevilgninger til sikring av rasfarlige veier på Vestlandet.