Kjølig mellom Mattilsynet og Gilde

Striden om hvorvidt de ansatte i Sogndal skal avgi avføringsprøver setter forholdet mellom Mattilsyn og Gilde på en anstrengende prøve.