Truer med bøter for dårlig strøing og brøyting

Vegvesenet har påtalt en rekke tilfeller av dårlig strøing, salting og brøyting i vinter.