Vil kreve vandelsattest fra alle helsestudenter

Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil at det skal forlanges vandelsattest, ikke bare fra sykepleiere som søker jobb, men fra alle som søker om opptak ved helsefaglige skoler.