Ante ingenting om retretten

Sps helomvending kom brått på statsministeren.