Fjell best på CO2

Fjell kommune har Hordalands minste utslipp av karbondioksid pr. innbygger. Verst er Modalen.